Bracia Franciszkanie od Świętego Krzyża... w służbie miłości bliźniego

DUCHOWOŚĆ ZGROMADZENIA

Jako wspólnota zakonna braci należymy do wielkiej Rodziny Wspólnot Franciszkańskich. Kierujemy się wzorami naszego regułodawcy - św. Franciszka z Asyżu i naszego założyciela - Brata Jakuba Wirtha, którzy zobowiązują nas do życia według Ewangelii. Poprzez życie, modlitwę i pracę pragniemy czynić Miłość Bożą, odczuwalną w świecie.

Jezus Chrystus

"In Cruce Victoria - W krzyżu jest zwycięstwo": Nasza dewiza kieruje myśli na Jezusa Chrystusa, który przez swoje posłuszeństwo aż do śmierci na krzyżu wszelkie cierpienie i każdą ludzką potrzebę wziął na siebie i przemienił ją w zwycięstwo i chwałę.

Świadectwo życia jest naszym uwielbieniem Chrystusa - jednocześnie jest to zobowiązanie, aby z naszymi skromnymi ludzkimi środkami bezinteresownie służyć ludziom.

Poprzez śluby i świadectwo życia zakonnego chcemy całkowicie oddawać się Bogu do dyspozycji oraz na nowo w Chrystusie przemieniać swoje życie. A przez braterską miłość, która wypełnia naszą wspólnotę, robimy mały krok do bycia w jedności z Ciałem Chrystusa.

Św. Franciszek z Asyżu

Inspirujemy się osobą św. Franciszka z Asyżu, który widział i czuł obecność żywego Boga w całym stworzeniu: w słońcu i księżycu, w gwiazdach, ptakach i drzewach, w naturze, wodzie, ogniu, jak również w prostocie, pokorze i prostych rzeczach.

Po nawróceniu i rezygnacji ze światowego życia Franciszek i jego naśladowcy zwrócili się do papieża Innocentego III o zatwierdzenie ich sposobu życia jako wspólnoty zakonnej, Zakonu Braci Mniejszych. Wizerunek Jezusa na krzyżu (San Damiano) stanowi najważniejszą część naszej franciszkańskiej tożsamości. To On przemówił do Franciszka: "Odbuduj mój Kościół" (który był w ruinie). Prostota, skromność i charyzmatyczny styl życia Franciszka były bodźcem dla reform w XIII wieku.

Wiele kobiet i mężczyzn poruszonych jego napomnieniami pragnęło naśladować go, iść tą samą drogą życia. Dali oni początek wielkiej rzeszy sióstr i braci Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (tercjarstwu franciszkańskiemu).

Reguła Życia

Trzeci Zakon Regularny Św. Franciszka stanowi drogę dla wielu wspólnot zakonnych do naśladowania Chrystusa, do którego my też należymy.

Reguła Trzeciego Zakonu stanowi tożsamość naszej wspólnoty i zobowiązuje do wiernego i radosnego:
- zachowywania świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa,
- życia w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości,
- życia w duchu modlitwy, ubóstwa i pokory,
- zachowania posłuszeństwa i szacunku papieżowi i Świętemu Kościołowi Katolickiemu,
- posłuszeństwa wobec wybranych do przełożeństwa i służby w naszej wspólnocie,
- wspierania jedności i więzi ze wszystkimi członkami Rodziny Franciszkańskiej.

Jako członkowie wspólnoty zakonnej Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka jesteśmy z sobą złączeni poprzez powołanie do życia zakonnego, przez nasze śluby na tę samą regułę i poprzez życie we wspólnocie dóbr. Jesteśmy również otwarci na wszystkich ludzi - nie żyjemy dla nas samych, ale jesteśmy zobowiązani w miłości do służenia każdemu.

Galeria zdjęć