Bracia Franciszkanie od Świętego Krzyża... w służbie miłości bliźniego

DZIAŁALNOŚĆ ZGROMADZENIA

Zgromadzenie Braci Franciszkanów od Świętego Krzyża jest wspólnotą zakonną konsekrowanych mężczyzn, którzy - uczestnicząc w Misji Jezusa - służą potrzebującym ludziom i Kościołowi za przykładem św. Franciszka z Asyżu.

Jesteśmy wezwani przez Boga do pójścia drogą rad ewangelicznych, odpowiadając z troską i wrażliwością na wszelkie ludzkie potrzeby. Służymy, opiekując osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo, zapewniając im m.in. opiekę duszpasterską, zdrowotną, opiekuńczą, ogólnorozwojową. Pracujemy jako pielęgniarze, opiekunowie i pracownicy socjalni, pedagodzy, terapeuci, pracownicy administracyjni itp.

Jak bracia żyjemy we wspólnocie. Naszym celem jest życie modlitwą i służbą potrzebującym, starając się być dla wszystkich świadkami miłości Chrystusa.

Życie modlitewne

W naszym życiu duchowym potrzebujemy siły do wzmocnienia. Nasza siła pochodzi z modlitwy. Staramy się również dzielić Jezusem z innymi, jest to ważne, abyśmy spędzali czas z Bogiem i rozeznawali wolę Bożą. Mamy ustalony czas na modlitwę, czytanie duchowe i medytację. Każdy z nas ma własne życie modlitwy, poza tym spotykamy się na wspólnych modlitwach co najmniej trzy razy dziennie.

Każdego dnia odnawiamy nasze siły, uczestnicząc w Eucharystii. Jest ona źródłem miłosierdzia, które nigdy nie wysycha. W Eucharystii spotykamy Jezusa w Słowie i Sakramencie. Jesteśmy wdzięczni, że możemy duchowo odnawiać nasze życie w jedności z Jezusem Chrystusem oraz być w jedności z Kościołem i z naszymi braćmi i siostrami, którzy biorą udział w ofierze Jezusa na całym świecie - podobnie jak święty Franciszek z Asyżu. Brat Jakub naśladował go w miłości i szacunku dla Krzyża oraz miłości do Kościoła.

Wspólnota braterska

Prowadzimy normalny tryb życia i wykonujemy w większości te same obowiązki, tak jak to czyni każda osoba w rodzinie. Dzielimy między sobą codzienne obowiązki: zakupy, sprzątanie, gotowanie, pranie i prowadzenia gospodarstwa domowego. Świętujemy urodziny, spędzamy wspólnie święta, wyjeżdżamy na wakacje, czytamy, studiujemy, uczestniczymy we mszy świętej i modlimy się. Rozmawiamy, śmiejemy się, pocieszamy, nie zgadzamy się i żartujemy z siebie, zawsze wrażliwie zwracając uwagę na uczucia każdego.

Poświęcamy również czas na rozwój naszych własnych, indywidualnych zainteresowań i zdolności, a także na spotkania z rodziną i przyjaciółmi.

Artysta, muzyk, gawędziarz, kucharz czy żartowniś - każdy brat ma swój udział w naszej franciszkańskiej rodzinie.

Wszystkie te działania są ożywione duchem Ewangelii, która pomaga nam w służbie bliźnim.

Wspólna praca

Bracia służą Kościołowi z ich wyjątkowymi darami i talentami, umiejętnościami i zdolnościami. Prowadzą działalność w Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Niektórzy bracia są pielęgniarzami, opiekunami i pracownikami socjalnymi, pedagogami, terapeutami, pracownikami administracyjnymi, pomocnikami w duszpasterstwie chorych. Opieką obejmują osoby chore, starsze, niepełnosprawne fizycznie i umysłowo, zapewniając im m.in. opiekę duszpasterską, zdrowotną, opiekuńczą, ogólnorozwojową. Wykonują jeszcze wiele innych zadań.

Przez naszą codzienną działalność staramy się być przykładem miłości Chrystusa. Poświęcamy się pracy z ubogimi, cierpiącymi, niepełnosprawnymi, przede wszystkim z tymi, którzy mają specjalne potrzeby. Znajdziesz nas odwiedzających chorych, pocieszających tych, którzy stracili bliskich, przynoszących Komunię świętą chorym i osobom starszym. Staramy się być tam, gdzie wzywa nas ludzka potrzeba.

Galeria zdjęć