Aktualności

Spotkanie Powołaniowe w Częstochowie

Dla rozeznających powołanie życiowe:

Wszystkich młodych mężczyzn (w wieku +18-45), którzy pragną poznać braterską, franciszkańską wspólnotę zakonną, która modlitwą i czynem służy osobom chorym, starszym, niepełnosprawnym,.. serdecznie zapraszamy na Jesienne Spotkanie Powołaniowe z Braćmi Franciszkanami w Częstochowie w dniach 20-21-go września 2019* w Domu Sióstr Służebniczek NMP, ul. Kapucyńska 18, 42-200 Częstochowa *(rozpoczęcie wieczorem 20-go, zakończenie 21-go popołudniu).

Wszelkie pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres: braciafranciszkanie@wp.pl W zgłoszeniu prosimy o podanie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr tel., wiek. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15. września.

P.s. Prosimy Wszystkich naszych Przyjaciół, Znajomych i Dobroczyńców o modlitewne wsparcie tego spotkania, oraz jeśli to możliwe o przekazanie powyższych informacji o naszym spotkaniu zainteresowanym osobom. Bóg zapłać!

Nowi Przełożeni w Hausen

W dniu dzisiejszym, 12 - go stycznia 2019 roku w naszym Domu Macierzystym w Hausen Przełożony Generalny Br. John Francis mianował ponownie Przełożonym Konwentu w Hausen Br. Josefa Kopp oraz jego zastępcę Br. Christophorusa Link. Szczególne podziękowania skierowane były do Br. Güntera Mühlenhoff za jego dotychczasową posługę na stanowisku zastępcy przełożonego Konwentu.

BOŻE NARODZENIE 2018


Niech Nowonarodzony Jesus

napełni nasze serca swoją Miłością,

obdarzy Nadzieją i Pojednaniem

oraz prowadzi nas drogami Pokoju.

 

          Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

          życzą Bracia Franciszkanie od Świętego Krzyża

36. Kapituła Generalna

Od 12 do 19 września 2018 r. odbywa się Kapituła Generalna Braci Franciszkanów od Świętego Krzyża. W zakładce Kronika Kapituły Generalnej można zapoznać się z przebiegiem i decyzjami zgromadzenia ogólnego braci odbywającego się co sześć lat. Serdecznie zapraszamy!

Wspólne świętowanie w Kirn

W dniu 22 sierpnia obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Jeden z naszych Domów Opieki dla Osób Starszych w Kirn jest właśnie pod tym wezwaniem. W domu tym posługują Siostry Służebnice Prawdy z Indii, założone przez polkę Matkę Reginę Woroniecką, którą to Siostry uroczyście dzisiaj wspominały.

Uroczysta Msza Św. została odprawiona przez tutejszego kapelana w asyście Braci, Sióstr i Współpracowników. Wspólny obiad z tutejszymi podopiecznymi zakończył wspólne świętowanie.

Św. Klara łączy

11-go sierpnia wraz z Siostrami Franciszkankami Klaryskami w Asbach obchodziliśmy uroczyste wspomnienie liturgiczne św. Klary z Asyżu. Uroczysta Msza Św. zapoczątkowała wspólne świętowanie. Eucharystia była sprawowana w rycie syro-malabarskim, ponieważ Siostry Franciszkanki Klaryski oraz zaproszone Siostry Kamilianki pochodzą z Indii. Wyjątek stanowiliśmy my, Bracia Franciszkanie od Świętego Krzyża, obaj pochodzący z Polski.

Wspólna kawa stworzyła dogodne warunki do radosnej wymiany myśli i poglądów. Spacer oraz modlitwa przy kapliczce Matki Bożej naszych wspólnot umocniła siostrzano-braterskie więzi. Nie obyło się bez indyjskiej, smacznej kuchni, za co Siostrom Franciszkankom Klaryskom bardzo dziękujemy.

WIELKANOC 2018


"…jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem,

wierzymy, że z Nim również żyć będziemy" (Rz 6,8)

             Niech przeżycie Misterium Paschy Chrystusa

             będzie odkryciem na nowo tego,

             co już się dokonało i co ciągle się staje

             między człowiekiem a Bogiem.

Obfitych łask od Zmartwychwstałego oraz radości Wielkanocnej

życzą Bracia Franciszkanie od Świętego Krzyża

147. rocznica śmierci Brata Założyciela

28-go marca 2018 roku, w przeddzień Wielkiego Czwartku obchodziliśmy kolejną rocznicę śmierci naszego Założyciela - Czcigodnego Brata Jakuba Wirth (15.10.1830 - 28.03.1871).

Przykład jego życia i wiary jest dla nas wspaniałym dziedzictwem, a zarazem posłaniem. On poprzez życie w ubóstwie i głębokiej miłości do bliźnich, za przykładem świętego Franciszka z Asyżu, kroczył śladami Chrystusa.

Mając zaledwie 41 lat zmarł w służbie chorym. Pozostawił nam w swoim dzienniku zapisaną naukę, aby codziennie wykonywać uczynki miłosierdzia i stawać po stronie najbardziej potrzebujących.

Krzyż Chrystusa był dla niego nie tylko Ostoją, ale i Przewodnikiem w jego życiu, ponieważ w Krzyżu jest Zbawienie i Życie.

Modlitwa codziennie odmawiana w naszym zgromadzeniu (w polskiej wersji językowej):

Najwyższy, Wszechmocny i Kochający Boże! Dziękujemy Ci za życie naszego Założyciela, Brata Jakuba, który żyjąc według Ewangelii, dał nam doskonały przykład wiary, nadziei i miłości. Całym sobą i swoim postępowaniem naśladował Ciebie, stając się dla wszystkich Bratem i poświęcając się w służbie chorym, cierpiącym i ubogim. Obdarzaj nas każdego dnia swoją łaską, abyśmy odpowiadając na Twoje wezwanie, ofiarowali wszystkim ludziom, którym służymy nasze życie i nadzieję. Daj nam siłę i odwagę, by ufać Tobie, pozostać Tobie wiernym w wierze i wzrastać w miłości do Ciebie i bliźnich. Zachowaj nas w jedności z Jezusem Chrystusem, Twoim Synem w Duchu Świętym, teraz i na wieki. Amen.

Ku czci Św. Józefa

„Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za opiekuna; Niechaj się niczego nie boi, bo Święty Józef przy Nim stoi. Nie zginie."

10-go marca 2018 roku rozpoczęliśmy w naszych wspólnotach dziewięciodniową Nowennę do Świętego Józefa, Opiekuna i Patrona naszego zgromadzenia. Codzienną modlitwą do Św. Józefa pragniemy w modlitwie ogarnąć intencje Kościoła Św. oraz prośby i intencje naszych Przyjaciół, Dobroczyńców i Znajomych.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy:

„Święty Józefie, Twoja wyjątkowa godność, prawość i chwała mają swoje źródło w Chrystusie, z którym na codzień przebywałeś, z którym rozmawiałeś i pracowałeś. Dopomóż nam święty nasz Opiekunie, abyśmy również potrafili na codzień z Chrystusem rozmawiać, pracować, przebywać, a w blaskach Jego obecności uświęcać siebie i wszystkie zajęcia.”

Św. Józefie, módl się za nami.

BOŻE NARODZENIE 2017

... dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,

że Panna czysta, porodziła Syna. (kolęda)

 

          W małym Świętym Dziecku

          Bóg daje nam Zbawienie.

          Niech Gwiazda Betlejemska

          zwiastuje nam w sercu

          na nowo tę Dobrą Nowinę,

          niech się rozraduje serce

          i uwierzy Jezusowi,

          niech się umocni nadzieją

          na cały Nowym 2018 Rok!

 

Życzą Bracia Franciszkanie od Świętego Krzyża

Przyjęcie do Postulatu

4-go listopada 2017 roku, podczas nieszporów przełożony generalny Br. Ulrich Schmitz przyjął Aleksandra Zabelberg do Postulatu naszego Zgromadzenia.

Prosimy o modlitwę za postulanta Aleksandra, aby odważnie i z radością podążał drogą naśladowania Chrystusa w naszym Zgromadzeniu Braci Franciszkanów od Świętego Krzyża.

Obłóczyny 2017

3-go października 2017 roku, w wigilię Uroczystości Św. Franciszka z Asyżu w Kaplicy Świętego Krzyża (w miejscu powstania naszego zgromadzenia) odbyły się obłóczyny i przyjęcie do nowicjatu postulanta Dariusza.

Nowicjuszowi Dariuszowi życzymy Bożego błogosławieństwa, wiele sił w posłudze chorym oraz owocnego czasu formacji.

Prosimy o modlitwę w intencji brata Dariusza oraz o nowe powołania do naszego zgromadzenia.

WIELKANOC 2017

„Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.” (Kol 3, 1-4)

Niech Zmartwychwstały Jezus, który przeszedł ludzkie cierpienie i zwyciężył śmierć, napełni nasze serca głęboką wiarą w Boże Miłosierdzie, pobudzi naszą nadzieję i rozpali w sercach miłość. Niech blask Jego Zmartwychwstania opromienia każdego człowieka powierzonego naszej opiece, a także wszystkie sprawy codziennego życia.

Błogosławionych, pełnych pokoju, radości i wzajemnej miłości Świąt Wielkanocnych

życzą Bracia Franciszkanie od Świętego Krzyża

Zmarł Brat Cezary Słonina FFSC

5-go lutego 2017 roku, w wieku 99 lat po długim i spełnionym życiu dla Boga i bliźnich odszedł do chwały niebios nasz ukochany współbrat Cezary Słonina.

Brat Cezary urodził się 4-go listopada 1917 roku w Loshausen w Niemczech. Jego rodzina mieszkała w Praszce (woj. opolskie). Posiadał polskie i holenderskie obywatelstwo. Ponad 80 lat służył Bogu i bliźnim w naszym zgromadzeniu zakonnym, z tego wiele lat na placówkach w Brazylii, w Rzymie, w Holandii oraz w Niemczech. Prowadził gorliwe życie modlitwy i pracy. W ostatnich latach swojego życia modlił się szczególnie o pokój na świecie oraz za osoby w potrzebie.

"Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen."

Ps. 10-go lutego został pochowany na cmentarzu klasztornym Domu Macierzystego w Hausen, w Niemczech.

Przyjęcie do Postulatu

8-go stycznia 2017 roku, podczas nieszporów w obecności wspólnoty Klasztoru Ebernach, odpowiedzialny za formację Brat Michael Ruedin FFSC, przyjął dwóch naszych kandydatów do Postulatu.

Postulant Darek i Wojtek jako zewnętrzny znak przyjęcia do Postulatu otrzymali Pismo Święte nad którym w nadchodzącym czasie będą się często pochylali, czytali i rozważali. Rozeznawali w Jego świetle swoje powołanie, uczyli się kroczenia drogą naśladowania Chrystusa, za przykładem św. Franciszka i w duchu naszego założyciela Brata Jakuba Wirth.

Prosimy o modlitwę za Darka i Wojtka oraz za tych, którzy odczytują w swoim sercu powołanie do życia zakonnego.

2017 rok

Audiowizualne Spotkanie Zakonów

W dniach 6 – 8 listopada 2013 roku, w Klasztorze Oberzell, koło Würzburga odbyło się kolejne „Audiowizualne Spotkanie Zakonów”. Wzięli w nim udział zakonnicy i siostry zakonne oraz świeccy referenci różnych zgromadzeń zakonnych zaangażowani w pracę z mediami na płaszczyźnie internetu, prasy i telewizji. W tegorocznym spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele naszego zgromadzenia: Br. Timotheus FFSC i pani Aleksandra Markus z biura prasowego.

„Nadać odpowiedni ton” był tematem tegorocznego spotkania w którym wzięło udział około 40 osób reprezentujących różne wspólnoty zakonne.

W referacie wprowadzającym do tematu “Dobrze przemyślana komunikacja” pani Regina Raab (doradczyni z zakresu komunikacji) przedstawiła cele i strategię komunikacji prowadzącej do osiągnięcia założonego celu.

Stan prasy zakonnej i misyjnej w Niemczech przybliżył w swoim wystąpieniu o. Andreas Rohring CMM. Natomiast działalność telewizyjną w ramach Niemieckiej Konferencji Przełożonych Zakonów zaprezentował o. Christopf Wolf SJ.

Spotkanie było wzbogacone różnymi warsztatami z zakresu treningu mowy, wyrażania emocji w reportażach prasowych oraz prezentacji telewizyjnych. Nowo zdobytymi doświadczeniami można było się podzielić w ramach pracy w małych grupach.

Na koniec spotkania angażujący się na portalu „Facebook” mieli możliwość znaleźć się na wspólnym zdjęciu, które jest dowodem, że poza wirtualnym światem istnieje prawdziwa rzeczywistość.

Spotkanie Powołaniowe w Częstochowie

W dniach 25-go i 26-go października 2013 roku, odbyło się w Częstochowie Spotkanie Powołaniowe z zainteresowanymi charyzmatem i działalnością naszego zgromadzenia.

Na spotkanie, które tym razem odbyło się w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Szarytek przyjechał Dariusz i Krzysztof, natomiast z Niemiec: Br. Bonifatius, Br. Roman Maria i Br. Timotheus.

W piątek po przyjeździe uczestników udaliśmy się na Jasną Górę do Kaplicy Matki Bożej na Mszę św. i modlitwę różańcową, w której polecaliśmy wszystkie osoby bliskie naszemu sercu oraz intencje modlitewne przysyłane do naszej wspólnoty poprzez naszą stronę internetową. Dziękowaliśmy również Matce Najświętszej za ten wspaniały dar spotkania i prosiliśmy za Jej Matczynym wstawiennictwem o nowe powołania do naszego zgromadzenia.

Sobotni dzień rozpoczęliśmy w kaplicy Domu Rekolekcyjnego wspólną jutrznią w języku niemieckim z polskimi dodatkami. Po śniadaniu udaliśmy się do „czerwonego pokoju” na spotkanie podczas którego przybliżyliśmy historię, duchowość i działalność zgromadzenia. Nie zabrakło również pytań i odpowiedzi dotyczących życia codziennego braci oraz formacji zakonnej. Po modlitwach południowych Dariusz i Krzysztof otrzymali pobłogosławione przez Br. Bonifatiusa świece, które mają im przypominać, że zostali oni powołani, aby nieść ludziom, szczególnie najbardziej potrzebującym światło Chrystusa.

Po obiedzie była możliwość indywidualnej rozmowy z braćmi, którą zakończyliśmy czasem dzielenia się radością ze spotkania przy kawie i cieście. Nasze spotkanie zakończyliśmy Mszą Św. w jasnogórskim sanktuarium, w kaplicy Matki Bożej.

Z sercami pełnymi duchowych wrażeń i wspaniałych spotkań w Częstochowie wróciliśmy z radością do naszych konwentów. Po krótkim czasie ustaliliśmy terminy przyszłorocznych spotkań w Częstochowie, o których poinformujemy wkrótce na naszych stronach.

Jabłko do jabłka

28-go września 2013 roku, w naszym Klasztorze Ebernach, w Cochem nad Mozelą odbył się w ramach „Propozycje dla zainteresowanych 2013” – „Zbiór jabłek w klasztorze”.

We wspólnym działaniu wzięli udział bracia, przyjaciele, zainteresowani zgromadzeniem, a także podopieczni z naszych placówek „Klasztoru Ebernach” i „Domu Św. Józefa” w Hausen.

Zbiór jabłek wzmocniła wspólna modlitwa i wspólne posiłki. Poprzez gorliwą i zespołową pracę wiele worków zapełniło się bardzo szybko jabłkami. Nie obyło się również bez konsumpcji tych soczystych owoców – trzeba wiedzieć jak smakuje to, co się zbiera. Wszystko przebiegało w radosnej i przyjaznej atmosferze. Zebrane owoce trafiły na wyroby w naszej klasztornej winnicy oraz na sok dla podopiecznych. Wspaniała wspólna praca została uwieńczona grillowaniem.

Pod koniec w każdym wzbudziła się ochota, nie na kolejną kiełbaskę z grilla, lecz na przyszłoroczną zbiórkę jabłek w klasztorze. Wspólna praca i modlitwa pomaga lepiej się poznać oraz zaciera granice między osobami z niepełnosprawnością a osobami zdrowymi. Pomaga również lepiej poznać Braci Franciszkanów od Świętego Krzyża.

Śladami Franciszka i Klary

W dniach 28 - 30 czerwca 2013 roku, odbyło się w Würzburgu weekendowe studium pracy nad źródłami franciszkańskimi zorganizowanym przez INFAG - grupę roboczą wspólnot franciszkańskich.

W tegorocznym studium poprowadzonym przez s. Christinę Mülling i s. Pernelę Schirmer wzięło udział osiem sióstr i nasz nowicjusz brat Johannes Maria.

Pierwszy, piątkowy dzień rozpoczął się krótką prezentacją przybyłych uczestników. Każda siostra i nasz brat mieli możliwość zaprezentowania się oraz przybliżenia wspólnot zakonnych do których należą.

Następna część seminarium była poświęcona uporządkowaniu różnych pism źródłowych według ich lat oraz okoliczności powstawania, z jakim zamiarem i do kogo zostały napisane, itp.

W małych grupach, pochylając się nad wybranymi tekstami franciszkańskimi uczestnicy starali się znaleźć odpowiedzi na otrzymane przez prowadzących pytania dotyczących relacji św. Franciszka z różnymi osobami.

Wieczorem podsumowując dzień intensywnej pracy uczestnicy zostali wprowadzeni w jeszcze inne metody pracy ze źródłami franciszkańskimi.

Sobota rozpoczęła się Mszą świętą i jutrznią w kaplicy domu rekolekcyjnego Sióstr Franciszkanek z Oberzell. Wzmocnieni obfitym śniadaniem uczestnicy rozpoczęli kolejny dzień pracy. Przed południem uwaga wszystkich była skierowana na życie św. Klary i jej relacji ze św. Franciszkiem.

Po południu siostra Pernela wskazała, jak ślub bezżeństwa z punktu widzenia św. Franciszka i św. Klary może wpływać na życie siostry zakonnej, brata zakonnego.

Po kolacji siostra Juliana, Franciszkanka z Oberzell oprowadziła wszystkich po klasztornych zakamarkach opowiadając ciekawie historię powstania jej zgromadzenia oraz przybliżając sylwetkę założycielki Matki Antonii Werr.

Intensywny dzień pracy zakończył się obejrzeniem filmu „Broken silence“.

Niedzielne przedpołudnie pokazało jak dobrze uczestnicy radzą sobie z pismami źródłowymi. Ten weekend dodał wszystkim ochotę do dalszego pochylania się nad tekstami franciszkańskimi.

Serdeczne podziękowania dla s. Christiny i s. Perneli za wszelkie impulsy, fachową pomoc i radosną atmosferę.

Jugendvigil – czuwamy z młodzieżą

W piątek 24-go maja 2013 roku, odbyła się po raz pierwszy „Wigilia Młodzieżowa” (Jugendvigil) w naszej kaplicy St. Marienwörth w Bad Kreuznach. Wraz z przybyłymi spędziliśmy ten piątkowy wieczór na wspólnej modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego i czuwaniu z Jezusem w Najświętszym Sakramencie.

Czuwanie rozpoczęliśmy o godz. 20-tej małą procesją światła. W milczeniu udaliśmy się pod figurę Maryi Niepokalanej, patronki naszego konwentu w Bad Kreuznach. Brat Bonifatius pokrótce przypomniał nam o znaczeniu Maryi w naszym życiu. Po krótkiej chwili ciszy i modlitwie udaliśmy się z powrotem do kaplicy. Potem był czas na wspólny śpiew. Oprawę muzyczną przygotowali Bracia Roman Maria i Johannes Maria oraz Siostra Alena, służebniczka NMP.

Czytanie z „Mądrości Syracha” (6,5-17) wprowadziło nas w krótką katechezę poprowadzoną przez Przełożonego Generalnego Brata Ulricha. Podkreślił on, że Bóg posyła nam każdego dnia zaproszenia do przyjaźni i pragnie z nami iść przez życie.

Po chwili ciszy pieśnią powitaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Najpiękniejszy moment całego czuwania - Adoracja Eucharystyczna. Cisza wprowadziła nas do spontanicznej modlitwy w różnych intencjach. Ofiarowaliśmy Panu młodzież, osoby starsze i chore, dzieci nienarodzone, rodziny, pokój na świecie… Uroczystym błogosławieństwem zakończyło się piątkowe czuwanie w kaplicy.

Jednak czas rozstania nie nastąpił natychmiast. Po odśpiewaniu ostatniej pieśni udaliśmy się do naszego refektarza, aby przy wspólnym stole porozmawiać, lepiej się poznać, podzielić pomysłami na przyszłość, itp.

Kolejne spotkania w tym roku odbędą się 19-go lipca, 13-go września, 22-go listopada. Mamy nadzieję, że na kolejnych spotkaniach również nie zabraknie „czuwających” z Jezusem.

WIELKANOC 2013

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! - Alleluja!

 Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy wszystkim naszym Dobroczyńcom, Przyjaciołom i Znajomym złożyć najserdeczniejsze życzenia wielkanocne oraz zapewnić o naszej modlitewnej pamięci. Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus Wszystkim błogosławi. 

W bliskości Jezusa – odważyć się żyć (śluby wieczyste)

„ Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa.” (Flp 3, 12)

17-ty marzec 2013 roku był dla naszej wspólnoty zakonnej Braci Franciszkanów od Świętego Krzyża dniem szczególnej radości. Podczas uroczystej Eucharystii w kościele Domu Macierzystego w Hausen Brat Timotheus Telega złożył śluby wieczyste na nasze Konstytucje i Regułę III Zakonu Regularnego Świętego Franciszka. Śluby przyjmował w imieniu zgromadzenia Brat Ulrich Schmitz – przełożony generalny zgromadzenia. Mszy Świętej przewodniczył ks. Richard Baus – duchowy rektor zgromadzenia i kierownik duchowy Brata Timotheusa. W uroczystości wzięli udział Bracia z naszych wszystkich konwentów, siostry zakonne pracujące w naszych dziełach, podopieczni z Domu Św. Józefa w Hausen, wierni z parafii oraz przyjaciele i przybyła z Polski rodzina Brata Timotheusa.

Po Mszy Św. była okazja nie tylko do pogratulowania, ale również do osobistego spotkania, które wszystkich obecnych ubogaciło.

Kiedy człowiek decyduje się na drogę z Bogiem w duchowej wspólnocie, to zawsze jest to powód do świętowania i dziękczynienia.

Habemus Papam - Franciszek

13. III. 2013

„Rozpocznijmy razem tę drogę braterstwa, miłości, wzajemnego zaufania”- tymi słowami nowo wybrany papież Franciszek zwrócił się do wiernych zgromadzonych na Placu św. Piotra w Watykanie.

Błogosław Panie Boże naszemu Ojcu Świętemu Franciszkowi. Wspieraj Jego działania w Kościele Świętym. Niech nas prowadzi Twoimi ścieżkami, wzmacnia naszą wiarę, dodaje nam nadziei i otwiera nasze serca na prawdziwą miłość, która ma swoje źródło w Tobie. Niech za przykładem naszego Ojca Świętego Franciszka z Asyżu uwrażliwia nas na potrzeby bliźnich, szczególnie zagubionych, osamotnionych i pogrążonych w smutku. Abyśmy my wszyscy stali się żywymi Świadkami Ewangelii. Niech Pan Bóg błogosławi!

Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka – On także modli się za nas. Módlmy się wzajemnie.

Dziękujemy Ci, Ojcze Święty

28. II. 2013

„Dziękuję za waszą miłość i wasze wsparcie. Obyście stawiając Chrystusa w centrum waszego życia mogli zawsze doświadczać radości!" - Benedykt XVI

Dziękujemy, Ojcze Święty.

Dziękujemy za ogromne świadectwo wiary, nadziei i miłości.

Dziękujemy za wiele lat wspaniałej opieki pasterskiej nad ludem Bożym.

Dziękujemy za Twoją miłość do Kościoła.

Dziękujemy …

Niech Cię Bóg błogosławi, Ojcze Święty, towarzysząc Ci na wszystkich Twych drogach.

BOŻE NARODZENIE 2012

Zbawiciel nam się narodził!

Wszystkim naszym Przyjaciołom, Dobroczyńcom i Znajomym pragniemy życzyć błogosławionych świąt spędzonych spędzonych w gronie najbliższych. Niech Nowonarodzony Zbawiciel Wam błogosławi!

Nowy Dom Opieki

16-go listopada 2012 roku został poświęcony i oficjalnie otwarty nowy Dom Opieki „Puricelli Stift” (Fundacja Puricelli) w Rheinböllen, w Niemczech.

„Stift Puricelli”, nasz Dom Opieki dla osób starszych w gminie Rheinböllen ma bardzo długą tradycję. Dom został założony w II poł. XIX w. przez Eugenię i Franciszkę Puricelli jako dom dziecka i szpital.

W ciągu ostatnich 18 miesięcy wybudowaliśmy tam nowy dom opieki, a teraz mogliśmy powierzyć go oraz mieszkańców i pracowników opiece Bożej i Jego prowadzeniu. To był wielki dzień świętowania i radości. Wiele osób przybyło na to świętowanie, m.in. burmistrz Rheinböllen, przedstawiciele gminy oraz wiele innych osób, które przyczyniły się do wybudowania tego domu.

Sympozjum klariańskie w Aachen

W dniach 08 - 10. listopada 2012 roku, czterech braci z naszych konwentów wzięło udział w sympozjum "Klara z Asyżu: postać i historia" zorganizowanym przez Akademię Jana Dunsa Szkota w Aachen, w Niemczech.

Wykłady z zakresu życia św. Klary, historii zakonu i reguły klarysek, duchowości franciszkańsko-klariańskiej prowadziło wielu wybitnych znawców tematyki franciszkańskiej m.in.: O. Dr Anton Rotzetter OFM Cap, O. Prof. Dr Leonhard Lehmann OFM Cap, Br. Dr Niklaus Kuster OFM Cap, O. Dr Paul Zahner OFM, O. Dr Johannes Schneider OFM, O. Prof. Dr Heinz-Meinolf Stamm OFM, itd.