Jezus Chrystus

Jezus Chrystus

"In Cruce Victoria - W krzyżu jest zwycięstwo": Nasza dewiza kieruje myśli na Jezusa Chrystusa, który przez swoje posłuszeństwo aż do śmierci na krzyżu wszelkie cierpienie i każdą ludzką potrzebę wziął na siebie i przemienił ją w zwycięstwo i chwałę.

Świadectwo życia jest naszym uwielbieniem Chrystusa - jednocześnie jest to zobowiązanie, aby z naszymi skromnymi ludzkimi środkami bezinteresownie służyć ludziom.

Poprzez śluby i świadectwo życia zakonnego chcemy całkowicie oddawać się Bogu do dyspozycji oraz na nowo w Chrystusie przemieniać swoje życie. A przez braterską miłość, która wypełnia naszą wspólnotę, robimy mały krok do bycia w jedności z Ciałem Chrystusa.