Reguła Życia

Reguła Życia

Trzeci Zakon Regularny Św. Franciszka stanowi drogę dla wielu wspólnot zakonnych do naśladowania Chrystusa, do którego my też należymy.

Reguła Trzeciego Zakonu stanowi tożsamość naszej wspólnoty i zobowiązuje do wiernego i radosnego:

- zachowywania świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa,

- życia w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości,

- życia w duchu modlitwy, ubóstwa i pokory,

- zachowania posłuszeństwa i szacunku papieżowi i Świętemu Kościołowi Katolickiemu,

- posłuszeństwa wobec wybranych do przełożeństwa i służby w naszej wspólnocie,

- wspierania jedności i więzi ze wszystkimi członkami Rodziny Franciszkańskiej.

Jako członkowie wspólnoty zakonnej Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka jesteśmy z sobą złączeni poprzez powołanie do życia zakonnego, przez nasze śluby na tę samą regułę i poprzez życie we wspólnocie dóbr. Jesteśmy również otwarci na wszystkich ludzi - nie żyjemy dla nas samych, ale jesteśmy zobowiązani w miłości do służenia każdemu.