Działalność

Działalność Zgromadzenia

Zgromadzenie Braci Franciszkanów od Świętego Krzyża jest wspólnotą zakonną konsekrowanych mężczyzn, którzy - uczestnicząc w Misji Jezusa - służą potrzebującym ludziom i Kościołowi za przykładem św. Franciszka z Asyżu.

Jesteśmy wezwani przez Boga do pójścia drogą rad ewangelicznych, odpowiadając z troską i wrażliwością na wszelkie ludzkie potrzeby. Służymy, opiekując osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo, zapewniając im m.in. opiekę duszpasterską, zdrowotną, opiekuńczą, ogólnorozwojową. Pracujemy jako pielęgniarze, opiekunowie i pracownicy socjalni, pedagodzy, terapeuci, pracownicy administracyjni itp.

Jak bracia żyjemy we wspólnocie. Naszym celem jest życie modlitwą i służbą potrzebującym, starając się być dla wszystkich świadkami miłości Chrystusa.