Wspólna praca

Wspólna praca

Bracia służą Kościołowi z ich wyjątkowymi darami i talentami, umiejętnościami i zdolnościami. Prowadzą działalność w Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Niektórzy bracia są pielęgniarzami, opiekunami i pracownikami socjalnymi, pedagogami, terapeutami, pracownikami administracyjnymi, pomocnikami w duszpasterstwie chorych. Opieką obejmują osoby chore, starsze, niepełnosprawne fizycznie i umysłowo, zapewniając im m.in. opiekę duszpasterską, zdrowotną, opiekuńczą, ogólnorozwojową. Wykonują jeszcze wiele innych zadań.

Przez naszą codzienną działalność staramy się być przykładem miłości Chrystusa. Poświęcamy się pracy z ubogimi, cierpiącymi, niepełnosprawnymi, przede wszystkim z tymi, którzy mają specjalne potrzeby. Znajdziesz nas odwiedzających chorych, pocieszających tych, którzy stracili bliskich, przynoszących Komunię świętą chorym i osobom starszym. Staramy się być tam, gdzie wzywa nas ludzka potrzeba.