Wspólnota braterska

Wspólnota braterska

Prowadzimy normalny tryb życia i wykonujemy w większości te same obowiązki, tak jak to czyni każda osoba w rodzinie. Dzielimy między sobą codzienne obowiązki: zakupy, sprzątanie, gotowanie, pranie i prowadzenia gospodarstwa domowego. Świętujemy urodziny, spędzamy wspólnie święta, wyjeżdżamy na wakacje, czytamy, studiujemy, uczestniczymy we mszy świętej i modlimy się. Rozmawiamy, śmiejemy się, pocieszamy, nie zgadzamy się i żartujemy z siebie, zawsze wrażliwie zwracając uwagę na uczucia każdego.

Poświęcamy również czas na rozwój naszych własnych, indywidualnych zainteresowań i zdolności, a także na spotkania z rodziną i przyjaciółmi.

Artysta, muzyk, gawędziarz, kucharz czy żartowniś - każdy brat ma swój udział w naszej franciszkańskiej rodzinie.

Wszystkie te działania są ożywione duchem Ewangelii, która pomaga nam w służbie bliźnim.