Założyciel

Brat Jakub Wirth

Piotr Wirth urodził się 15 października 1830 roku w Niederbreitbach w Niemczech. Był czwartym dzieckiem małżeństwa Theodora i Katarzyny Wirth. Jego ojciec zajmował się pasterstwem, a matka prowadziła małą karczmę. W wieku dziewięciu lat Piotr stracił ojca, a rok później zmarła jego matka. Osieroconym chłopcem zaopiekował się jego ojciec chrzestny, który był wiejskim nauczycielem w Niederbreitbach.

Z upływem lat ojciec chrzestny przyjął Piotra do szkoły jako asystenta. Jego marzenia o zostaniu nauczycielem nie mogły się jednak spełnić z powodów finansowych. Piotr wyuczył się zawodu szewskiego i w wieku 24 lat zdał egzamin mistrzowski. W tym czasie dołączył do Trzeciego Zakonu Świeckiego Św. Franciszka z Asyżu. Odczuwał jednak w swoim sercu pragnienie do życia klasztornego. Dlatego też latem 1854 roku wraz ze swoim przyjacielem założył wspólnotę pobożnych rzemieślników, którzy dzięki swojej pracy mogli żywić, wychowywać i kształcić osierocone dzieci. W roku 1862, dzięki pomocy proboszcza Gomma, Piotr otrzymał zgodę od biskupa diecezji trewirskiej na założenie nowej wspólnoty zakonnej.

12 czerwca 1862 roku powstało Zgromadzenie Braci Franciszkanów od Świętego Krzyża w Kaplicy Świętego Krzyża nad rzeką Wied (stąd też i nazwa zgromadzenia). Od tego momentu Piotr był znany jako Brat Jakub. Z czasem do wspólnoty dołączyli kolejni bracia, którzy - wiernie naśladując św. Franciszka z Asyżu - ofiarnie służyli sierotom, starcom i chorym. W ten sposób głosili orędzie krzyża, które jest mottem zgromadzenia: "In Cruce Victoria" ("W krzyżu jest zwycięstwo").

Brat Jakub w wieku 41 lat zaraził się ospą podczas pielęgnacji chorych i zmarł 28 marca 1871 roku. Jego relikwie spoczywają dzisiaj w wieży kościelnej Domu św. Józefa w Hausen/Wiedtal.

Do dziś Bracia Franciszkanie zajmują się pracą w domach opieki dla osób starszych i chorych, upośledzonych i biednych.