Kronika Kapituły Generalnej

Kapituła Generalna Braci Franciszkanów od Świętego Krzyża

"Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał". (J 15,16)

Niniejsze słowa z Ewangelii św. Jana są tematem naszej Kapituły Generalnej 2018, która odbywa się w dniach 12-19 września w naszym Domu Macierzystym w Hausen, w Niemczech.

Prosimy o włączenie się do wspólnej modlitwy o przewodnictwo Ducha Świętego podczas tych dni Kapituły.

8. Dzień, 19 wrzesień 2018

Wszystko ma swój początek i koniec. Tak więc, po jutrzni i śniadaniu zgromadziliśmy się po raz ostatni w Sali Kapitularnej, aby podsumować miniony czas posiedzeń, podziękować Pani Tłumacz i Pani Sekretarz Kapituły za intensywną i dobrą współpracę.

Uroczystą Eucharystią celebrowaną przez naszych współbraci w Kaplicy Świętego Krzyża nad rzeką Wied (miejsce powstania naszego zgromadzenia) zakończyliśmy 36. Kapitułę Generalną Zgromadzenia Braci Franciszkanów od Świętego Krzyża.

Serdeczne „Bóg zapłać!” za wszystkie modlitwy, za duchową łączność z nami, za każde dobre słowo. Dziękujemy.

7. Dzień, 18 wrzesień 2018

Dzisiaj kontynuowaliśmy pracę nad różnymi wnioskami i zaleceniami. Przede wszystkim omawialiśmy tematy dotyczące przyszłości, m.in. takie jak: komunikacja, jasność działań, profile konwentów, zrozumiałe zarządzanie, podział funkcji i odpowiedzialności, udział w decyzjach, ......

Czasami jest to wyczerpujący, ogólny rozdział, i pomiędzy czasem a przestrzenią potrzebuje człowiek głębokiego oddechu i cichej modlitwy, nawet w naszym pięknym kościele Domu Macierzystego.

6. Dzień, 17 wrzesień 2018

Dzisiaj, w Święto Stygmatów Św. Franciszka, skupiliśmy się na sprawozdaniach z naszych Ośrodków i Dzieł. Pan Richard Lynch przedstawił funkcjonowanie placówek w USA, a Panowie Dr Matthias Bussmann, Joachim Domann oraz Br. Bonifatius Faulhaber mówili o funkcjonowaniu naszych Dzieł w Niemczech.

Wspominano o wielu pozytywnych rozwojach w naszych placówkach, tak więc współbracia mogli zobaczyć, że spuścizna naszego Założyciela, nasza działalność apostolska, jest dobrze przygotowana na przyszłość. Tutaj należy się również podziękowanie wszystkim Współpracownikom, którzy każdego dnia poświęcają się naszym podopiecznym.

Po południu były omawiane, zatwierdzane lub odrzucane kolejne wnioski, w szczególności te związane z kapłaństwem w naszej wspólnocie zakonnej.

Polecając się dalej Waszym modlitwom, pozostajemy z Wami złączeni. Pokój i Dobro!

5. Dzień, 16 wrzesień 2018

Piąty dzień Kapituły Generalnej był pod znakiem „mobilności”. Związane to było z wyjazdem do naszego Klasztoru Ebernach i Klasztoru Księży Sercanów Maria Martental.

Po porannej Mszy Świętej, którą celebrował Ks. Rektor Richard Baus, udaliśmy się w drogę do Cochem, gdzie znajduje się nasz Klasztor Ebernach. Tam uczestnicy Kapituły odwiedzili między innymi Pracownię Artystyczną „Ausdruck” w której osoby niepełnosprawne tworzą wspaniałe dzieła sztuki, które zdobywały liczne nagrody i były prezentowane na wystawach w całych Niemczech.

Po krótkiej wizycie w Klasztorze Maria Martental, powróciliśmy do Domu Macierzystego w Hausen, gdzie po nieszporach spędziliśmy wspólnie wieczór w serdecznej, braterskiej atmosferze.

Ta niedziela była przyjemną przerwą, by nabrać świeżego powietrza i wzmocnić siły na kolejne dni Kapituły.

4. Dzień, 15 wrzesień 2018

Po wczorajszych, piątkowych wyborach Zarządu Generalnego zostały dzisiaj omówione kwestie kapituły tematycznej. Ze wszystkich wniosków, szczególnie nad jednym bardzo długo i intensywnie dyskutowano. Chodziło o początek obecności naszego charyzmatu, jako wspólnoty w innych krajach. Od dłuższego czasu utrzymujemy intensywne relacje z Indiami. Wiele sióstr z tego kraju posługuje w naszych placówkach. Obecnie stawiamy sobie pytanie, czy chcemy w tym cudownym i fascynującym kraju założyć nową placówkę zakonną. W swoim sprawozdaniu o. Jintho MC przedstawił możliwość współpracy jego zgromadzeniem, którą trzeba jeszcze dokładniej omówić. Wszystkie dyskusje odbywały się w braterskiej atmosferze "słuchania innych".

Dzisiejszy wieczór stoi pod znakiem grillowania i bycia razem. Jutro odbędzie się wspólny wyjazd do naszego klasztoru Ebernach i do klasztoru Księży Sercanów w Maria Martenthal.

Dziękujemy za Waszą modlitwę i za wiele osobistych i publicznych wiadomości. Pokój i Dobro!

3. Dzień, 14 wrzesień 2018

W Uroczystość Podwyższenia Krzyża, która jest Świętem Patronalnym naszego Zgromadzenia rozpoczęliśmy kolejny dzień Kapituły Generalnej. Po uroczystej Eucharystii udaliśmy się do sali kapitularnej, aby wybrać nowego Przełożonego Generalnego naszej wspólnoty. Wyborom przewodniczył ks. dr Georg Holkenbrink (wikariusz biskupi ds. zakonów z Trewiru).

Przełożonym Generalnym został wybrany Br. John Francis Tyrrell FFSC (USA).

Po południu odbyły się wybory wikariusza generalnego i rady generalnej.

Wikariuszem generalnym oraz ekonomem generalnym został wybrany

Br. Bonifatius Faulhaber FFSC (Niemcy).

Radcami generalnymi zostali:

Br. Josef Kopp FFSC (Niemcy),

Br. Timotheus Telega FFSC (Polska),

Br. Roman Maria Bauer FFSC (Niemcy).

Niech Bóg błogosławi naszych braci w ich nowej posłudze.

Dziękujemy za modlitwę i prosimy o dalszą modlitwę.

2. Dzień, 13 wrzesień 2018

Po uroczystej Mszy Świętej, wzmocnieni Słowem Bożym i Eucharystią, rozpoczęliśmy obrady drugiego dnia Kapituły Generalnej. Dzisiaj przedstawiono różne sprawozdania i raporty z funkcjonowania Dzieł zgromadzenia w Niemczech i w USA. Liczby, dane i fakty przelatywały po sali posiedzeń. Nasi zaproszeni eksperci wiedzieli, jak przystępnie zaprezentować te czasami "suche" informacje.

Po południu w porządku obrad znalazło się sprawozdanie ogólne przełożonego generalnego Ulricha Schmitz FFSC. Następnie odbyła się dyskusja na różne tematy, przygotowujące do jutrzejszego dnia wyborów.

Na koniec dnia wszyscy zebrali się na wspólną modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu w kościele Domu Macierzystego. To był wyjątkowy i poruszający czas.

Panie Jezu Chryste, bądź zawsze pośród wszystkich naszych czynów i działań, prowadź nas jutro przez cały dzień wyborów.

1. Dzień, 12 wrzesień 2018

Dzisiaj duchowo przygotowywaliśmy się na nadchodzące dni. Po otwarciu list z proponowanymi braćmi na stanowiska w Zarządzie Generalnym intensywnie o tym dyskutowaliśmy i dzieliliśmy się poglądami. Dziękujemy za modlitwę, w którą i Was włączamy. Szczęść Boże.