Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia do Zgromadzenia:

1. Powołanie do życia zakonnego we wspólnocie braterskiej.

2. Katolik, stanu wolnego, bez obciążeń finansowych.

3. Dobre zdrowie fizyczne i psychiczne.

4. Zdolność do życia we wspólnocie.

5. Wykształcenie przynajmniej zawodowe.

6. Wiek - od 18 roku życia.