Wir beten für Dich

Modlimy się za Ciebie

W Twoich intencjach i potrzebach modlą się Bracia Franciszkanie od Świętego Krzyża.